Hvem er Per Esmann Jensen?

 • Bor sammen med kone og børn i Åbyhøj, Aarhus.
 • Digital strateg i Jyske Bank.
 • Cand.mag. i dansk og medievidenskab.
 • Født i 1966 i Sæby og har boet i Aarhus siden 1986.
 • Bygger små og halvstore webeksperimenter som hobby:
  - moltobene.dk
  - makemyimagefit.com
  - megafil.dk
  - techpul.se
  - nyhedsradar.dk
  - dkpol.net
  - Staverobotten
  - lortevejr.com
 • Ind imellem går der hardware i den, og så handler det om at give nyt liv til gamle højttalere ved at tilføre moderne elektronik.
 • Har nogle meget gamle blogposts liggende på nytpaanettet.blogspot.com og nogle nyere på LinkedIn.
 • Følger AGF fra min faste plads på C6.
 • Elsker også at se en god tenniskamp.
 • Benytter enhver mulighed til at lytte til podcasts om bl.a. politik, teknologi og fodbold.
 • Bruger bekymrende beløb på god mad og vin.
 • Mine profiler på sociale medier:
  * Twitter
  * Instagram
  * Facebook
  * LinkedIn

--

--

--

Arbejder med online kommunikation i Jyske Bank. Hygger med hobbywebprojekter i fritiden. Hidser mig op, når jeg får vin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Per Esmann Jensen

Per Esmann Jensen

Arbejder med online kommunikation i Jyske Bank. Hygger med hobbywebprojekter i fritiden. Hidser mig op, når jeg får vin.

More from Medium

Everything that makes Microsoft Dynamics 365 the game-changer CRM solution for non-profits

Make a company wiki with Documize Community

Black Hat SEO Techniques to Avoid

Highlight of TrakPad’s “SECURING THE BAG” Webinar